Verwijderen bomen 

We ontkomen er niet aan ook bomen te verwijderen. Bomen worden vaak door gevolg van ziekte, lichtgebrek, bouwplannen, dunning, productie en verkeerssituaties verwijdert.

De Bomenman Boomverzorging kan alle bomen verwijderen op alle denkbare plaatsen. Het verwijderen van bomen gebeurt op een veilige en gecontroleerde wijze. Zowel de directe omgeving als de ontwikkeling van nabijgelegen bomen ondervindt geen enkele vorm van schade. Dit geldt ook voor het kappen in tuinen, parken, stedelijk gebied en in de buurt van boven- en ondergronds gesitueerde obstakels.Iedere boom vraagt om een specifieke aanpak, zo is de werkmethode bij het verwijderen van bomen vaak erg verschillend zoals:

Klimtechnieken

De boom wordt klimmend in delen ‘afgebroken’, waar nodig met behulp van afvangsystemen om kroondelen / stamhout rustig naar beneden te begeleiden. Een goede optie op moeilijk bereikbare plaatsen.

 

Hoogwerker

De boom wordt met behulp van een hoogwerker in delen ‘afgebroken’ Dit passen we vaak toe als bij grotere aantallen waar een beperkte ruimte is.

Telescoophijskraan

De boom wordt met een telescoophijskraan geheel of in delen opgetild en neergelegd op de plaats waar deze verwerkt kan worden. Deze werkwijze is ideaal bij moeilijk bereikbare bomen, u moet dan denken aan bomen gesitueerd in binnentuinen.

Vellen

De boom wordt bij de grond afgezaagd. Deze optie wordt het meest in de bosbouw gebruikt waar schade aan ondergrond geen nadelige gevolgen heeft.

Rooien

De boom wordt m.b.v. een kraan met sorteergrijper verwijderd. Een goede optie bij herprofileringen e.d.

Overige diensten die wij aanbieden bij het verwijderen van bomen:

Het afvoeren / verwerken van vrijgekomen hout en takken

Het wegfrezen of uitgraven van boomstobben