BODEM/BOOM VERBETERING

Een boom gedijt het beste als de bodem waarin hij wortelt hem geeft wat hij nodig heeft: voeding, water en ruimte. Zijn die voorwaarden niet ideaal, dan zal dat zijn weerslag hebben op de kracht en uitstraling van de boom.

Wanneer bodemverbetering?
Voordat een boom wordt aangeplant, maken wij standaard eerst een bodemanalyse. Daaruit blijkt of de grond geschikt is voor de boom of dat de grond wellicht verbeterd kan worden. Zo’n analyse voeren wij ook uit als een boom ziek is of niet de geplande ontwikkeling vertoont. Ook dan kunnen meestal nog voldoende maatregelen genomen worden om de boom weer gezond te maken.

Voorbeelden van bodemverbetering
De acties die wij ondernemen hangen af van de resultaten van de bodemanalyse. Voorbeelden van bodemverbetering die wij in eigen beheer uitvoeren zijn:

Het aanbrengen van speciale bomengrond: de bestaande grond wordt afgezogen en vervangen door vruchtbare bomengrond.
Het aanbrengen van gietranden: kunststof randen die deels ondergronds in een cirkel rondom de voet van de boom worden geplaatst. Gietranden zorgen er voor dat het water niet direct wegstroomt, maar langere tijd rondom de stamvoet van de boom aanwezig blijft.Unknown
Het aanbrengen van boomverankering: ondergrondse of bovengrondse versteviging van de kluit.

Unknown-1
Het aanbrengen van beluchtingssystemen: gaan wortelopdruk tegen en zorgen voor voldoende aanvoer van zuurstof naar de wortels en bomengrond.
Het plaatsen van boompalen, boomranden en/of een leiconstructie: dit is feitelijk geen bodemverbetering, maar wordt vaak wel in combinatie daarmee gedaan; om de boom houvast te geven en daarmee de kans zich optimaal te ontwikkelen.
Alles in eigen beheer
Bodemverbetering is een integraal onderdeel van ons uitgebreide dienstenpakket op het gebied van het aanplanten, beheren en controleren van bomen. Daartoe hebben we de mensen, de kennis en het materieel in eigen huis. Dat maakt ons compleet, flexibel en zorgt dat we inhoudelijk op een hoog niveau kunnen opereren. Daar profiteert u van. Daar profiteert uiteindelijk ook de boom van.