Snoeien

Hoe en waarom snoeien?
Een boom behoeft van nature geen snoei. De reden om bomen te snoeien zijn dus altijd vanuit menselijk belang, esthetisch, productie of uit veiligheid. Dat wil zeggen dat veel bomen op plekken staan waar ze een functioneel karakter moeten krijgen en geen overlast dienen te veroorzaken.
Een boomeigenaar heeft een wettelijke zorgplicht, veiligheid is cruciaal. Zo zou de aanwezigheid van doodhout vaak al een verhoogd risico zijn en dus een serieuze reden om te snoeien. Bij het snoeien van bomen moet er goed rekening worden gehouden met een aantal factoren, zoals de leeftijd , doel en het karakter van de boom. Bij de juiste snoeimethode moet ook de juiste werkwijze toegepast worden. Het gebruik van materiaal/machines kan verschillen uit: stokzaag, de klimtechniek , de oudewetse houten leer of een hoogwerker.

Ziektes, erfelijke afwijkingen en gebreken kunnen de gevaarzetting verhogen. Het is daarom aan te raden om uw bomenbestand goed onder controle te houden of te laten houden. Met de nodige gekwalificeerde opleidingen, ruim 15 jaar werkervaring, de beschikking over de juiste machines en materieel, maar toch vooral vanwege de kennis bent u bij De Bomenman en De Tuinenman op het juiste adres.

Meer informatie over hoe en waarom snoeien.

Verwijderen bomen

We ontkomen er niet aan ook bomen te verwijderen. Bomen worden vaak door gevolg van ziekte, lichtgebrek, bouwplannen, dunning, productie en verkeerssituaties verwijderd.

De Bomenman en De Tuinenman kan alle bomen verwijderen op alle denkbare plaatsen. Het verwijderen van bomen gebeurt op een veilige en gecontroleerde wijze. Zowel de directe omgeving als de ontwikkeling van nabijgelegen bomen ondervindt geen enkele vorm van schade. Dit geldt ook voor het kappen in tuinen, parken, stedelijk gebied en in de buurt van boven- en ondergronds gesitueerde obstakels.Iedere boom vraagt om een specifieke aanpak, zo is de werkmethode bij het verwijderen van bomen vaak erg verschillend.